Select a marker

CH03g06
Primer features
Name Sequence Length Tm  
CH03g06.F ATCCCACAGCTTCTGTTTTTG 21 nt 57.4 °C Primer Stats
CH03g06.R TCACAGAGAATCACAAGGTGGA 22 nt 60.3 °C
SSR info
SSR repeat type Perfect
Locus type single locus
Detected loci
Alleles size range 139-171
Number of alleles detected 6
Expected heterozygosity 0.78
PCR annealing temp 60
Sequenced allele size 167
Linkage group(s)
Developed by ETH Zuerich
Other maps Fiesta x Totem-14 M.27 x M.116-14
Reference publication Liebhard, R. Gianfranceschi, L. Koller, B. Ryder, C. D. Tarchini, R. Weg, E. van de Gessler, C. (2002) Development and characterization of 140 new microsatellites in apple (Malus x domestica Borkh.). Molecular Breeding 10(4): 217-241
Remarks none
Sequence
>CH03g06 aattgtcttcaacattacccaacatcccacagcttctgtttttgctctctctctctctctctctctctctctctctctct ctctctctctctctataaaataccagaaacttagctccataacctgtcttcaacacttattctcttttcatactttttaa gttgaatatccaccttgtgattctctgtgatattcatgcacttaaaagttctgacacttataactccttcccatttgtcc ctttgagttaacattagttttcagctcgatttttgagtattttacagttcgcctatacctccaatt
User's notes
THERE ARE NO USER'S NOTES.
Allele size and gel image
Cultivar Allele size
Prima
Fiesta
Discovery
Durello di Forlí
TN10-8
Florina
Nova Easygro
Starking
149:165
139:171
139

167:171
165:171
139:149
139:165


admin Send comments to Luca Gianfranceschi