Select a marker

NZmsEB137749
Primer features
Name Sequence Length Tm  
NZmsEB137749.F ATCTCCTGCTGTGCTGGTCT 20 nt 60.5 °C Primer Stats
NZmsEB137749.R TCACCAAACACCAATCAACAA 21 nt 55.5 °C
SSR info
SSR repeat type
Locus type single locus
Detected loci
Alleles size range
Number of alleles detected 0
Expected heterozygosity
PCR annealing temp 60
Sequenced allele size 0
Linkage group(s)
Developed by Horticulture and Food Research Institute of New Zealand
Other maps Malling9-7 M.27 x M.116-7
Reference publication (2008) . Tree Genetics & Genomes 5(): 93-107
Remarks ?Royal Gala?
Sequence
>gi|91027331|gb|EB137749.1|EB137749 010626AAYA004375HT (AAYA) Royal Gala 126 DAFB fruit cortex Malus x domestica cDNA clone AAYA004375, mRNA sequence GAAGATATATAACATTTCTTCAACACTCACTCACTCCATTTCTTTTGTATGTCAAGGATGATGGAGCCAC TAACTCTTGGAAGAGTGATAGGAGAGGTTGTGGACATCTTCACCCCAACTGTGAACCTGAATGTAGTTTA CAACCCAAACAGACAAGTTGCTAATGGACATGAGCTCATGCCTTCTGTCATTGCTGCTAAACCTCGCGTC GAGATCGGAGGTGAAGATATGAGGACTGCTTATACCTTAATAATGACAGACCCAGATTTTCCAAGCCCCA GCGAACCATACCTGAGAGAACATCTCCACTGGATGGTCACAGACATTCCTGGCACCACTGATGTCTCATT TGGAAAAGAGATTGTCGAGTATGAAATTCCACGGCCGGTCGTAGGCATTCACAGGTACGTATTCCTGCTA TTCAAGCAGAGAGGAAGACAAACAGTGAGAGCTCCAGCTTCCAGAGACAATTTCAATACCAGAATATTCT CGCAGGAGAATGGTCTCGGGCTGCCTGTGGCTGCCGTCTACTTCAATGCACAACGGGCAACTGCTGCTAG AAGAAGATGTTGATAACTTAGTACTGGATTAACATCAATAAAATTAAAAATATCATAAAAAATTGAAGGT TTGTATCTCCTGC
User's notes
THERE ARE NO USER'S NOTES.
Allele size and gel image
Cultivar Allele size
Not available


admin Send comments to Luca Gianfranceschi