Select a marker

SAmsCO900737
Primer features
Name Sequence Length Tm  
SAmsCO900737.F CGACGTAGTTGCGAGGCC 18 nt 60.7 °C Primer Stats
SAmsCO900737.R GGTGCTCTTTCATCAGCTCC 20 nt 60.5 °C
SSR info
SSR repeat type
Locus type single locus
Detected loci
Alleles size range 113120
Number of alleles detected 0
Expected heterozygosity
PCR annealing temp
Sequenced allele size 0
Linkage group(s)
Developed by East Malling Research (UK)
Other maps
Reference publication (2012) A genetic linkage map of an apple rootstock progeny anchored to the Malus genome sequence. Tree Genetics & Genomes 8(5): 9911002
Remarks
Sequence
>gi_51240527_gb_CO900737.1_CO900737 GGAATCGGAACGATAAAAACGACGTAGTTGCGAGGCCCCTTCCATCTCAATACTTGGAGAGAGA GAGAGAGAGAGAAAGAAGCAGCAATGGCGAGCGGTGCAGAGCTGAAGTCGGAAAGCTTGCTGGA GCTGATGAAAGAGCACCTGAAAACCGACGCCGGCAAAGAAATCACCAAGAAAATTGGACTCGTC TATCAGATAAACATCGCACCCAAGAAAATTGGATTCGATGAGGTGATTTTTACCGTTGATCTCA AGAAGGGCGAGGTCAAGAAAGGGGCATATGAAGGAGGGAAGCCAGATGCGACTTTCTCGTTCAA GGATGAAGATTTCGTGAAGGTGGCGCTGGGGAAGATGAACCCGCAAATCGCTTTCATGAGGGGG GCAATGAAGATCAAGGGCAGCCTGAGTGCCGCCACGAAATTCACACCCGACATTTTCCCCAAGC CTGCCAAGTTGTGAGATTTGGGATTTCAGGCTTTAATCCCCCTTTCTTCTTCTTGCTTGTTCAA ATGGATTTATGAAATACTAGTAAACTTTGAACTGATGGAATTTTAGCTTTCCACTAAGAGAGGA ATAGGAGTCAATTAAATGAAAGCTTGTGCTCTTGGATAAAAAAAAAAAAA
User's notes
THERE ARE NO USER'S NOTES.
Allele size and gel image
Cultivar Allele size
Not available


admin Send comments to Luca Gianfranceschi