Mahabalipuram (Tamil Nadu), Cave Temples. Pallava, 7th century.
Pancha Pandava Mandapa Pancha Pandava Mandapa Krishna Mandapa Krishna Mandapa Krishna Mandapa
Krishna Mandapa Krishna Mandapa Krishna Mandapa Krishna Mandapa Krishna Mandapa

1 > 2 > 3 > 4 > 5 >6 | HOMEPAGE