Select a marker

NZmsEB153947
Primer features
Name Sequence Length Tm  
NZmsEB153947.F GGGAGAGTTAGGGGAAAAGG 20 nt 60.5 °C Primer Stats
NZmsEB153947.R ACTGAGGCCTGCAACATACC 20 nt 60.5 °C
SSR info
SSR repeat type
Locus type single locus
Detected loci
Alleles size range
Number of alleles detected 0
Expected heterozygosity
PCR annealing temp 60
Sequenced allele size 0
Linkage group(s)
Developed by Horticulture and Food Research Institute of New Zealand
Other maps Robusta5-11 M.27 x M.116-11
Reference publication (2008) . Tree Genetics & Genomes 5(): 93-107
Remarks ?M.9?
Sequence
>gi|91043529|gb|EB153947.1|EB153947 021217ABMA002703HT (ABMA) M9 phloem Malus x domestica cDNA clone ABMA002703, mRNA sequence GTCCCTGGTGCCTTTTGTGACAAAAATGGACAAGGCTTCGATATTAGGAGACACAATCGAGTATGTGAAG CAACTGCGTAACAAAATTCAGGATCTCGAGGCACGTAACATGCTGGTGGAGGAAGATCAACGGTCAAGAT CATCCGGGGAAATGCAAAGGTCCAATAGTTGTAAAGAGTTGCGAAGTGGGCTCACGCTAGTGGAGCGGAC CCAAGGAGGTCCACCCGGGTCCGATAAAAGGAAGTTGAGGATTGTGGAGGGAAGTGGCGGTGTCGCCATT GGTAAGGCTAAAGTAATGGAGGACTCACCGCCTTCACCACCCCCGCCACCACCTCAGCCAGAACCTTTAC CGACACCTATGGTGACGGGGACTTCTCTAGAGGTGTCGATAATCGAGAGTGATGGGTTGTTGGAGCTCCA GTGCCCGTATAGAGAAGGGTTATTGCTTGATGTGATGCGAACACTTAGGGAGCTAAGAATTGAGACCACG GTGGTCCAGTCCTCATTGAATAACGGATTTTTCGTAGCTGAACTAAGAGCCAAGGTGAAGGATAACGTCA GTGGCAAGAAAGTAAGTATAACGGAAGTGAAGAGGGTGATAAATCAAATTATACCCCAATCTGACTCTTA ATATGTTATTAGTTGTGTCGAAATCTG
User's notes
THERE ARE NO USER'S NOTES.
Allele size and gel image
Cultivar Allele size
Not available


admin Send comments to Luca Gianfranceschi