Select a marker

NZmsEE663789
Primer features
Name Sequence Length Tm  
NZmsEE663789.F GGGGGACATAAACCTTACCC 20 nt 60.5 °C Primer Stats
NZmsEE663789.R TAGTGGGGGCGTAGAAATTG 20 nt 58.4 °C
SSR info
SSR repeat type
Locus type single locus
Detected loci
Alleles size range
Number of alleles detected 0
Expected heterozygosity
PCR annealing temp 60
Sequenced allele size 0
Linkage group(s)
Developed by Horticulture and Food Research Institute of New Zealand
Other maps Malling9-7 M.27 x M.116-7
Reference publication (2008) . Tree Genetics & Genomes 5(): 93-107
Remarks ?Royal Gala?
Sequence
>gi|113374491|gb|EE663789.1|EE663789 020815AAFB001404CR (AAFB) Royal Gala apple skin peel, tree-ripened fruit 150 DAFB Malus x domestica cDNA clone AAFBB00140, mRNA sequence TTTTTTTTTTTTAAAGAAACCTCGACGGCGAGGGAAAATTTTATTGAATAGAAAAAAAAAGTTACACCTA GTCAGGGGGGGACATAAACCTTACCCCTCAATATTTTAAACACAAACACAAATACATAACGTGAAACAAA CTTATAACTAAACNTATAAAAAGAGAAGGAAAGAAACCACAACAGAGAAAACAAACAACAACAACAAATG CATAACATTGTAACAAACTCAATTTCTACGCCCCCACTAGTACTCTAAATTTTCCTTATATATCATTTGT CTGATCATTCCAACAATCTTAAGAAACAAGTCGGGCCTCCTTGTGATCACAACATCAGCAAGAACTAACC CCACGACCAACCCACTTCCACATCCGGCCGAAACAATTTTCCAACCAAATTCAAATATTCCTGCTGAGCT AGAATCACCTTCGTCTACGGTTGAAGGTGGACGTTGAGGGGCCGTAGAATTTCCACATTTCTTTGGCAAT GGATCTCCACACAACCCTGGGTTTCCCTCATATGAAGTGATATTCAATGAAGTAAGCTGGGTTCCTTGTG GTATAGGACCTGTGAGATTGTTGTGAGACACATT
User's notes
THERE ARE NO USER'S NOTES.
Allele size and gel image
Cultivar Allele size
Not available


admin Send comments to Luca Gianfranceschi